ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರ, ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.

Election24.eci.gov.in ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ‘Electoral Roll ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ’ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಜನರು ವಿವರಗಳು, EPIC ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

‘ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕು’ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು.

Advertisement

Add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keep Up to Date with the Most Important News

By pressing the Subscribe button, you confirm that you have read and are agreeing to our Privacy Policy and Terms of Use
Advertisement